Lidmaatschap

                                                                     Lid worden van onze loge

Indien iemand lid wil worden, moet hij door een vrijmetselaar worden voorgesteld. Bijvoorbeeld iemand die het kandidaat-lid persoonlijk kent.  In andere gevallen kan een daartoe aangewezen vrijmetselaar met de belangstellende in contact treden, om daardoor toetreding mogelijk te maken. Voordat iemand zijn aanvraag inzendt is er een periode van oriŽntatie aan vooraf gegaan: gesprekken, bezoek(en) aan voorlichtingsavonden, het lezen van enkele boeken en geschriften, waaronder de zogeheten beginselverklaring. Deze beginselen moet een kandidaat kunnen onderschrijven.

Als de aanvraag van de kandidaat, tezamen met de aanbeveling van de voorsteller, is ontvangen, vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en de voorzitter van de loge.

Indien de voorzittend meester positief oordeelt over de kandidatuur, dan verzoekt hij de commissie van onderzoek van de Loge met de kandidaat contact op te nemen. Als het oordeel van de voorzittend meester onverhoopt niet positief zou uitvallen, dan kan hij de voorsteller verzoeken om de kandidaat te vragen zijn aanvraag in te trekken. Een dergelijke situatie doet zich overigens zelden voor.

De secretaris van de commissie van onderzoek stelt zich in verbinding met de kandidaat. Hij vraagt deze om een levensbeschrijving en om het invullen van een korte, aanvullende vragenlijst. Voorts is het gebruik, dat de kandidaat de namen van twee referenten opgeeft tot wie de commissie van onderzoek zich voor nadere informatie kan richten.Dit hoeven beslist geen vrijmetselaars te zijn.

                                                                                                                              De commisie van onderzoek   

Als de stukken zijn binnengekomen, vindt een gesprek plaats met de leden van de commissie van onderzoek. Die rapporteert vervolgens aan de voorzittend meester van de loge. Deze rapportage wordt in de loge besproken. Als de leden akkoord gaan, worden de stukken ter beoordeling naar het hoofdbestuur gezonden.  Na korte tijd geeft dit dan het groene licht. Het hoofdbestuur toetst alleen procedureel: controleert of de loge in de toelatingsprocedure de juiste stappen heeft gezet. Steeds zal gelden: kan de loge iets voor de kandidaat betekenen? Maar ook omgekeerd: wat kan de kandidaat voor de loge betekenen? Aan een strikt vertrouwelijke behandeling van alle informatie omtrent de aanvrager wordt grote zorg besteed. De toelatingsprocedure neemt meerdere maanden in beslag.

Is uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!


                                                                                  
naar boven