Waarom ik  C'est Moi Vrijmetselaar ben ...

Ik loop nu ongeveer 34 jaar op deze aarde rond. Ik kom uit Limburg en heb na een studie Nederlands Recht in Nijmegen werk gevonden in Den Haag. Ik werk hier als beleidsambtenaar voor een Ministerie. Vorig jaar kwam ik erachter dat een vriend van mij vrijmetselaar was. Het interesseerde mij en ik wilde er meer over te weten komen. Hij adviseerde mij om eens met een paar mensen van loge driehoek te gaan praten. Zo kwam ik in contact met leden van deze loge en woonde ik een informatieavond bij. Ik vond de mensen die ik daar ontmoette heel aardig en sympathiek. Ik had er een goed gevoel over. Er volgden een aantal gesprekken en ontmoetingen, waarna ik te horen kreeg dat mijn lidmaatschapsaanvraag was geaccepteerd. Inmiddels ben ik een half jaar lid en heb ik het erg naar mijn zin.

Lidmaatschap

Waarom voelde ik mij aangetrokken tot de vrijmetselarij? Kwam dat door hollywoodfilms en de vreemde verhalen die je weleens hoort? Door de behoefte aan kennis? Had het te maken met mijn persoonlijke liberale denkbeelden (in het woord vrijmetselaar zit het woordje 'vrij'). Of had het misschien meer te maken met mijn katholieke opvoeding? Ik denk dat het een combinatie van al deze aspecten is geweest. Tolerant zijn ten opzichte van andere mensen heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Leven en leven laten. Nederland is van oudsher al een toevluchtsoord geweest voor andersdenkenden. "Ieder het zijne," zei mijn oma altijd. Opvoeding is heel belangrijk om kinderen normen en waarden bij te brengen. Voor mij zo ook de (in dit geval) katholieke inslag. Desalniettemin merk ik naarmate ik ouder word dat ik steeds minder hecht aan een bepaald religieus label en dat ik meer en meer ge´nteresseerd raak in andere religies en levensovertuigingen en esoterische onderwerpen. Er is meer tussen hemel en aarde, maar wat is dat dan? En hoe past de mens hierin? Ik wil graag een beetje af van de vorm (het hokje). Ik wil leren en ervaren wat ons allemaal bindt (dus de diepte in, nadenken over bepaalde zaken, kritische vragen durven stellen).
De vrijmetselarij biedt mij een omgeving waarin ik kennis kan nemen van de essentie van dit soort onderwerpen op een niveau dat een artikel uit de "Happiness" ver te boven gaat.

                                                        Happiness

Ik ben altijd (actief) lid geweest van diverse verenigingen, zoals een studentenvereniging, een harmonie, een fotoclub etc. Naarmate ik langer lid was viel mij steeds vaker hetzelfde patroon op: Jantje vindt Pietje niet aardig en Pietje vindt Jantje niet aardig. Jantje pest Pietje de tent uit, of andersom. Als vredelievend (soms ook conflictmijdend) persoon (een mens moet ook zijn minder sterke punten kennen) was ik hier helemaal klaar mee. Ik vroeg mij af of er niet een vereniging bestond met mensen die respectvol met elkaar omgaan en die iedereen in z'n waarde laten. Ergo, de vrijmetselarij!

 

Wat houdt het in?

Ik had geen idee wat die mannen allemaal deden in die zwart-witte pakken. Voordat ik het definitieve besluit had genomen om lid te willen worden heb ik veel informatie over gekregen en heb ik alle vragen kunnen stellen die ik wilde. Een loge bestaat uit een groep mannen die (meestal) 1x per week bijeen komen. Vrijmetselaars willen zelf een 'beter' mens worden. Wat dat 'beter' precies inhoudt vult iedereen voor zichzelf in. Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooit zodat iedereen zichzelf kan ontwikkelen. Dit wordt ook wel aangeduid met de term 'arbeid'. Een aantal voorbeelden van terugkerende activiteiten:

                                                        Mannen in zwarte pakken   

    -Comparities

 Mensen schrijven een soort opstel over een bepaald onderwerp dat raakvlakken heeft met de vrijmetselarij en dragen dit vervolgens tijdens een bijeenkomst voor. Daarna volgt een goed gesprek. Het wordt echter nooit politiek. Ook zal iemand nooit iemand anders willen overtuigen dat zijn visie de beste is. Er wordt wel met elkaar meegedacht. De term discussie is dus ook niet op zijn plaats. Het is een gesprek waarin iedereen een steentje bijdraagt en elkaar prikkelt om ook andere invalshoeken bij het onderwerp te betrekken. Omdat een vrijmetselaar veel respect heeft voor andersdenkenden (andere standpunten) en altijd andere mensen in hun waarde laat, betekent dit ook dat vrijmetselaars zich in hun leven buiten de loge op deze wijze zullen proberen te gedragen. Zij zijn niet degene die boos weglopen uit een vergadering of de directe oorzaak zijn dat een ander boos wegloopt uit een vergadering.

                                                                                                              Comparitie

   -Inwijding en rituaal

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap. Je ontwikkelt je langs de lijn van leerling, gezel, meester. Vergelijk het met de vroegere gilden. Om het ontwikkelpad te symboliseren worden er rituelen opgevoerd. Dit zijn geen enge heidense rituelen die het daglicht niet kunnen verdragen. Het zijn momenten van rust en bezinning waarin we elkaar herinneren aan datgene dat we ons zelf als doelstelling hebben gesteld en waarin bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven over de gereedschappen die ook een symbolische waarde hebben (de passer, de winkelhaak, het schietlood). Aan dit soort symbolen ontlenen vrijmetselaars steun in hun dagelijks functioneren. Welke betekenis zo'n gereedschap voor jou zelf heeft vul je helemaal zelf in. Een paar keer per jaar vindt zo'n rituele bijeenkomst plaats. Dat is meestal als er iets gevierd of herdacht wordt. Hierbij kleed iedereen zich in rokkostuum met de daarbij horende vrijmetselaars symbolen en versierselen. Heel inspirerend. Zeker als je zelf iets met symbolen en een beetje gezonde mystieke sfeer hebt.

          Inwijding - Kandidaat

   -Broederschap na inwijding

Vrijmetselarij houdt tevens “broederschap” in. Dat betekent dat je elkaar steunt en helpt op momenten dat dat nodig is, zonder het oogmerk er zelf beter van te worden, maar vanwege het feit dat je elkaars broeder bent

Binnen de loge is er veel ruimte om der onderlinge broederlijke banden aan te halen. Na de wekelijkse bijeenkomsten is het mogelijk om een drankje met elkaar te drinken en na te praten over alles wat ons bezighoudt. Werk, hobby's, gezinsleven, maar ook persoonlijke dingen, zowel leuke dingen maar ook droevige zaken. Zo kom je er snel achter wat je onderling verbindt, hobby's en interesses. De drempel is laag om in zo'n geval toenadering tot elkaar te zoeken. Zo gaan twee broeders uit mijn loge bijvoorbeeld wekelijks samen golfen. Een broeder heeft mij uitgenodigd om een keer met hem mee te gaan kanovaren. Een andere broeder heeft een nieuwe fotocamera en omdat ik veel ervaring heb met fotografie ga ik hem binnenkort een keer helpen om zijn camera beter te begrijpen en te hanteren. Het is natuurlijk niet het uitgangspunt dat een gesprek tot een concrete afspraak moet leiden. Broederschap betekent dat je niet de intentie hebt om zelf ergens beter van te worden. Wel betekent het dat je je open opstelt en uit eigen initiatief bijdraagt aan het welslagen van de broederschap. Hoe je dat doet dat komt op jezelf aan.

                                                Macons

   -Logeweekend

Loge driehoek heeft ieder jaar een logeweekend. In dit weekend gaan we met elkaar op pad en kan de broederband verder aangehaald worden. Er is meer ruimte voor onderlinge gesprekken en tijdens leuke activiteiten (kleiduif schieten, barbeque, voordrachten avond, museum bezoek) leer je elkaar ook op een andere manier kennen. Kort na mijn inwijding ben ik mee gegaan met het logeweekend. Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik vond het ook bijzonder dat iedereen meewerkte en zijn steentje bijdroeg (samen afwassen, tafel dekken, ruimtes klaarmaken, opruimen etc.)

                                                                                                                 Loge-weekend

Waarom loge driehoek?

Er zijn alleen in Den Haag al (15?) verschillende loges, variŰrend van klein tot groot, met ieder hun eigen ritualen, gebruiken en cultuur en dag en tijdstip van bijeenkomst. Loge driehoek is een redelijk kleine loge, met ca. 15 leden. Mensen kennen elkaar daardoor goed en zijn makkelijk benaderbaar. Driehoek komt op dinsdagavond om 20u bij elkaar. Tussen juni en september is er een zomerstop. Half september beginnen we weer. Het logeweekend (meestal in mei-juni) is een van de hoogtepunten van het jaar. Omdat het een kleine gezellige loge is zul je je snel thuis voelen.

     Loge Loge Driehoek

Wat zijn mijn ervaringen?

Hoewel ik pas een half jaar lid ben kan ik niet anders dan constateren dat ik een groep leuke interessante mensen heb gevonden die op respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat spreekt mij erg aan. Ik vind de intellectuele verdieping binnen de loge die mij op mijn eigen spirituele pad verder helpt. De omgang met medebroeders, zowel binnen als buiten mijn loge ervaar ik als erg prettig. Het is een verrijking om ook met broeders van andere loges te praten en gezellig een biertje te drinken. Ik kan het iedere man die graag meer inhoud aan zijn leven wil geven of beter gezegd een leidraad zoekt die hem helpt om deze inhoud aan zijn leven te geven van harte aanraden om een keer met onze loge kennis te komen maken ...

                                              Loge Driehoek

Is uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

naar boven