Loge gebouw


                                               Het Logegebouw waar wij elke dinsdagavond bijeenkomen:


                                             2e Sweelinckstraat 131 - 2517 GW Den Haag

                                             Mocht u een voorlichtingsbijeenkomst en/of openbare lezing willen bijwonen
                                             of eens met iemand van Loge Driehoek willen praten,
                                             stuur dan a.u.b. een briefje met uw adresgegevens naar
                                             bovenstaand adres of zend een e-mail naar:


                                             logedriehoek@gmail.com