Onze Loge-avond

Loge avond

 ... Het is kwart voor acht in de avond, diverse broeders van de loge treffen elkaar voor een kopje koffie of iets anders in bar, die wij de  "Zevende graad" noemen. Anderen brengen de vergaderruimte in gereedheid. Even voor  achten is de loge bijeen en stipt om acht uur opent de voorzittend meester de bijeenkomst. Alle leerlingen, gezellen en  meesters nemen hieraan deel. De opening en sluiting van dit soort bijeenkomsten gaat op een bijzondere manier. Dit geeft een aparte sfeer waarin ieder zich weet  opgenomen. De aparte sfeer die zo kenmerkend is voor de gehele vrijmetselarij.

We beginnen met het administratieve gedeelte: notulen, ingekomen stukken, mededelingen etc. We zijn tenslotte een gewone vereniging. Meteen daarna volgt het hoogtepunt van de avond: Een van de logeleden, een andere vrijmetselaar of soms een niet vrijmetselaar draagt nu zijn verhaal voor. Op dat ogenblik luisteren de broeders naar hetgeen de inleider te zeggen heeft.  Soms gaat dit vergezeld met muziek, een video of gewoon met de hulp van een flip over. In beginsel kunnen alle onderwerpen aan de orde komen behalve godsdienst of politiek, hierover wordt niet gesproken. Het kan een vrijmetselaarsonderwerp zijn, doch vaak komen ook onderwerpen van algemeen maatschappelijke aard of van een bepaalde leerscholen, filosofen, of gebeurtenissen aan de orde. Soms wil iemand, in deze beslotenheid, de broeders over zijn eigen gedachten of diepere gevoelens vertellen ook dit kan. Er is veel mogelijk.


Dan volgt er een gedachtewisseling over het aangesneden onderwerp. Broeders vragen om nadere uitleg over hetgeen ze hebben gehoord en geven soms ook hun eigen mening over bepaalde onderwerpen uit de voordracht. Hierbij ligt de nadruk op het feit dat niet iemand gelijk of ongelijk heeft. Het is de bedoeling dat ieder in zijn eigen waarde wordt gelaten en dat ieder datgene meeneemt, wat hij zelf voor hem persoonlijk belangrijk vindt.


Rond tien uur wordt dit hoogtepunt van de avond afgesloten. Rest nog de rondvraag. 

Dan
volgt het informele, zeker niet onbelangrijkste deel van de avond.Wij gaan meestal naar de besloten bar, die we -zoals aangegeven-  de "Zevende noemen", onder een gezellig samenzijn een drankje soms met een (warm) hapje nuttigen. 
 
Een broeder die iets te vieren heeft, kan als hij dat wil, de Loge hier een drankje aanbieden. Ieder gaat op zijn eigen tijd weg naar huis, soms vroeg  en regelmatig  laat.


                                 
              Is uw interesse gewekt? Neem
contact met ons op!


                                                                                     naar boven