ANBI informatie

Loge Driehoek is opgericht in 1969 en komt elke dinsdagavond bijeen.

Doel, missie en beleidsplan van de Orde.
De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden

Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het
logegebouw,2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW, Den Haag

Telefoonnummer van het gebouw: 070 364 12 62.

Kamer van Koophandel: KvK Nr: V408515 te 's-Gravenhage.

RSIN Registratie: 8165 64 887

Vereniging Voorzitter: R.M. van den Berg
Vereniging Secretaris: H. Poerbodipoero
Vereniging Thesaurier: D.J. de Vilder

De bestuursleden verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd.